PROCES BUDOWY DOMU

%
ZAKUP DZIAŁKI BUDOWLANEJ
 • Sprawdź stan prawny  w Księdze Wieczystej (Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.
 • Zweryfikuj informacje na temat zakupionego gruntu.
 • Sprawdź czy działka nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym albo długami.
%
PROJEKT I POZWOLENIE
 • Złóż wniosek w odpowiednim oddziale administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Wybierz projekt  gotowy lub indywidualny który będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Pozwolenie na budowę ważne jest przez okres 2 lat.
%
BUDOWA
 • 7 dni przed rozpoczęciem budowy zawiadom Starostwo o terminie rozpoczęcia prac.
 • Pobierz gotowy formularz w którym umieścisz oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania procesem budowy.
 • Wybierz system budowy domu – zlecony lub gospodarczy.
%
ODBIÓR
 • Powiadom organ nadzoru budowlanego o przejęciu budynku do użytkowania.
 • Dołącz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku zgodnie z projektem i wszystkimi warunkami , przepisami i normami zawartymi w pozwoleniu na budowę.