Każdy gotowy projekt oferowany przez architektów wymaga tzw. adaptacji.

Adaptacja polega na sprawdzeniu możliwości dostosowania konkretnego projektu na posiadanej działce i dostosowaniu do lokalnych warunków: położenia względem stron świata, usytuowanie na działce zgodnie w przepisami warunków technicznych, spełnienie wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Klient przed kontaktem z nami musi zweryfikować czy działka na której chce budować dom posiada: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w innym wypadku musi wystąpić o warunki zabudowy.

Często z warunków położenia (lokalizacji działki), kształtu działki i wymagań przepisów odrębnych konieczne są zmiany w projekcie np. zmiany wymiarów budynku, usunięcie okna lub okien na jednej ze ścian, zmiany kształtu dachu i kąta dachu, wysokości budynku, dobudowanie garażu lub wiaty i szereg innych zmian. Adaptacja projektu polega również na wskazaniu zmian rozkładu pomieszczeń (jeżeli takowe powstaną), zmian w instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej.

Widać, że zakres obowiązków projektanta przy wykonywania adaptacji jest szeroki,  tym samym można podzielić wprowadzone zmiany w projekcie na: zmiany istotne („zmiany trudne”) i zmiany nieistotne („zmiany łatwe”).

Wprawdzie każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, ale w dokumentacji jest określony  zakres zmian, których można dokonywać. Często ten zakres możliwych zmian jest tak duży, że nie wprowadza inwestorom i projektantom żadnych ograniczeń.

ZMIANY ŁATWE

Do zmian łatwych do wprowadzenia można zaliczyć:

 • zmianę wielkości i usytuowania okien i drzwi;
 • zmianę układu ścian działowych lub ich likwidację;
 • zmianę materiałów wykończeniowych i wymianę niektórych materiałów na inne o takich samych parametrach (np. wełny mineralnej na styropian);
 • zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian;
 • zmiana projektu instalacji elektrycznej;
 • zmiana projektu instalacji branży sanitarnej.

ZMIANY TRUDNE

Wiążą się one z podwyższonymi kosztami projektowymi oraz kosztami rozwiązań zamiennych. Takie zmiany to przede wszystkim:

 • ingerencja w konstrukcję budynku, np. przekształcenie domu parterowego, w którym nie przewidziano stropu, na dom parterowy z poddaszem użytkowym;
 • zmiana kształtu budynku lub jego wymiarów;
 • zmiana wymiarów budynku powodująca konieczność zmiany  konstrukcji dachu;
 • zmiana kształtu dachu lub kąta dachu; 
 • zadaszenie nad dodatkowym tarasem;
 • zmiana wysokości ściany kolankowej.

Nasza firma wykonuje pełen zakres obowiązków w związku z rozpoczęciem i zakończeniem budowy.

Przygotowujemy adaptacje projektu wykonując zmiany w projekcie typowym. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Kontakt